Condicions del servei

Condicions del Servei

L’activitat

Hi ha dos Tipus d’activitat:

L’URBAN ESCAPE TOUR us acompanya un guia local, aquest us dirigeix i assisteix durant tot el joc, donant explicacions de la ciutat, curiositats, llegendes així com responent les vostres preguntes i donant-li una mica més d’emoció al joc. Duració 90 min.

 L’URBAN ESCAPE BOX, Inclou una explicació a l’inici del joc. A partir d’aquí es fa entrega de la caixa i el primer enigma. Des d’aquest moment, el grup inicia la missió per si sòl. Tot i que sempre hi haurà un seguiment i assistència via Whatapp.

Els jocs de pistes XPLORE GIRONA estan oberts a qualsevol persona física major de 18 anys. Pel que fa als menors d’edat, el joc està obert a ells sempre que estiguin sota la responsabilitat d’un representant o d’un tutor legal, que haurà d’autoritzar la participació del menor i enviar a XPLORE GIRONA una exoneració de responsabilitat.

 

Missions
 
 1. Missions Obertes.

Són aquelles obertes a tot el públic per formar un equip de joc. La inscripció pot ser individual però es compartirà el joc amb altres participants. Sempre mínim 4 persones per fer el joc efectiu.

La missió sempre serà en format Tour.

El preu és sempre el que indica a la web. El participant paga el màxim i es farà el reemborsament de la diferència depèn de la grandària final de l’equip. Aquesta devolució es farà efectiva el dia del Tour.

 

1.1 Com reservo?

 • Inscripcions seran a través de la web, telèfon, í com Dia & Hora de l’activitat i nombre de participants.
 • Email o xarxes socials.
 • En el contacte s’ha d’especificar: Les vostres dades personals Nom & Cognoms, Email i telèfon. Aix
 • Fer un ingrés de la totalitat i enviar el comprovant.
 • Us confirmarem la reserva. 24 hores abans us enviarem un email amb el número total del grup i si et realitza o no l’activitat
 
1.2 Formes de Pagament

Fer un ingrés abans de 48 hores abans de l’activitat.

Si l’activitat planifica l’activitat 24 hores abans, ens posarem en contacte para concretar la forma de pagament.

 

1.3 Cancel·lacions

Es podrà modificar la reserva fins a 48 hores sense cap recàrrec addicional.

Després de les 48 hores, rebeu un reemborsament del 50% de l’import total de la reserva.

No hi ha reemborsament si no hi ha cap contacte 24 hores abans, sense motiu justificat.

En cas de no presentar-se  sense cap avis previ, no hi haurà reemborsament.

Les cancel·lacions sempre han de ser comunicades a hola@xploregirona. Si escau, els reemborsaments es realitzaran de la mateixa manera que el pagament i es duran entre 10 i 15 dies hàbils.

 

 

 1. Missions Privades

Són totes aquelles missions Tours o Box que es contracti per un grup tancat.

Aquestes sessions poden ser des de mínim 2 persones fins a 12. Més de 12 es considera grup i s’han de concretar les condicions.

El preu dels serveis s’establirà clarament a la pàgina en què es mostra i s’aplicarà el preu publicat en el moment de fer la reserva.

 

2.1 Com reservo?

 • Inscripcions seran a través de la web, telèfon, Email o xarxes socials.
 • En el contacte s’ha d’especificar:
 1. Les vostres dades personals Nom & Cognoms, Email i telèfon.
 2. Quina missió voleu? Tour o Box?
 3. Així com Dia & Hora de l’activitat i nombre de participants.
 • Fer un ingrés de la paga i senyal o un ingrés de la totalitat i enviar el comprovant.
 • Us confirmarem la reserva quan tinguem el comprovant.
 

2.2 Formes de pagament

Amb paga i senyal

 • 7 dies abans de l’activitat s’ha de fer l’ingrés del dipòsit 50% de l’import total, en tots els casos.

És obligatori el comprovant, la reserva serà efectiva en el moment de fer un dipòsit i rebre el comprovant. Recomanem reservar amb 15 dies d’antelació. No ens fem responsable de perdre la disponibilitat.

 • 72 hores abans de l’activitat s’ha de fer l’ingrés de la resta (50%). Hi ha la possibilitat de pagar en metàl·lic a l’oficina de Xplore Girona però no s’accepten targetes.
 • O bé fer l’ingrés 100%, si voleu reservar la data amb antelació.

2.3 Cancel·lacions

    2.3.1 Corresponen als  Urban Escape TOURS

Es podrà modificar la reserva fins a 48 hores sense cap recàrrec addicional.

Després de les 48 hores, rebeu un reemborsament del 50% de l’import total de la reserva.

No hi ha reemborsament si no hi ha cap contacte 24 hores abans, sense motiu justificat.

En cas de no presentar-se  sense cap avis previ, no hi haurà reemborsament.

Les cancel·lacions sempre han de ser comunicades a hola@xploregirona. Si escau, els reemborsaments es realitzaran de la mateixa manera que el pagament i es duran entre 10 i 15 dies hàbils.

     2.3.2 Corresponen als Urban Escape BOX

Es podrà modificar la reserva fins a 24 hores sense cap recàrrec addicional.

Després de les 24 hores, rebeu un reemborsament del 50% de l’import total de la reserva.

No hi ha reemborsament si no hi ha cap contacte 24 hores abans, sense motiu justificat.

En cas de no presentar-se  sense cap avís previ, no hi haurà reemborsament.

Les cancel·lacions sempre han de ser comunicades a hola@xploregirona. Si escau, els reemborsaments es realitzaran de la mateixa manera que el pagament i es duran entre 10 i 15 dies hàbils.

 

 

 1. Missions per Grups

Els grups són aquells que superen les 40 fins a 200 persones. També es consideren grup tots aquells que tenen alguna peculiaritat extra, com el format competició a gran escala, teambuilding, una altra activitat associada, pre i post missió, etc. (Més opcions de Grup)

La missió sempre serà en format Tour.

Es farà un pressupost tancat i detallat segons què es demanda. Podeu contactar amb nosaltres a través de la web (xploregirona.com), per correu electrònic (hola@xploregirona.com), o bé per telèfon (+34 692249335). La seva petició serà atesa pel servei comercial d’XPLORE GIRONA que li farà arribar un pressupost al més aviat possible.

 

3.1 Com reservo?

 • En el contacte s’ha d’especificar: Les vostres dades personals Nom & Cognoms, Email i telèfon. Així com Dia & Hora de l’activitat i nombre de participants.
 • Contactarem amb vosaltres directament per gestionar i assessorar l’activitat.

 

3.2 Formes de pagament

Amb paga i senyal

 • 15 dies abans de l’activitat s’ha de fer l’ingrés 50% de l’import total, en el cas d’empreses i escoles.

 • En les 72h abans de l’activitat s’hauria de confirmar el nombre de participants total (es permet fins a 20% de diferència respecte el nombre inicial), en tots els casos. 

  Exemple: Reserva inicial: 50 participants; 72 hores abans – màxim: 60 participants, mínim: 40 participants

És obligatori el comprovant, no es farà cap reserva fins a la confirmació de la rebuda per part nostra.

 • 5 dies abans de l’activitat s’ha de fer l’ingrés de la resta (50%).

Sempre treballarem els grups sota disponibilitat, algunes recomanacions:

Per grups de menys de 30 a 100 persones, la reserva serà efectiva en el moment de fer un dipòsit, sempre que hi hagi places disponibles. Recomanem reservar 2 (dos) mesos abans de la data del joc.

Pels grups de més de 100 persones, la reserva serà efectiva en el moment de fer un dipòsit, sempre que hi hagi places disponibles. Recomanem reservar 6 (sis) mesos abans de la data del joc.

La paga i senyal es podria haver abonat d’acord amb el nombre de participants superior o inferior al nombre de participants efectius el dia de l’esdeveniment. Es permet una diferència de fins al 20% entre el nombre final i el nombre inicial de la reserva. 

 

Saldo restant

El nombre real de participants serà comunicat per part del Sol·licitant a XPLORE GIRONA:

– En el cas de grups de menys de 50 persones: 7 (set) dies hàbils abans de la data del joc.

– En el cas de grups de 100 persones o més: 10 (deu) dies hàbils abans de la data del joc.

El nombre final de participants confirmat segons els terminis indicats anteriorment serà la base de la facturació final.

La quantitat final a pagar serà abonada pel Sol·licitant 5 (cinc) dies hàbils abans de la data del joc. El Sol·licitant haurà d’enviar a XPLORE GIRONA el comprovant del pagament per correu electrònic a la següent adreça: reserves@xploregirona.com.

Si el dia de l’esdeveniment, el nombre de participants és superior al que el Sol·licitant havia anunciat, XPLORE GIRONA emetrà després de l’esdeveniment una factura addicional corresponent al nombre de jugadors suplementaris. La diferència de facturació haurà de ser abonada pel Sol·licitant 5 (cinc) dies hàbils a partir de la data d’enviament per correu electrònic de la factura rectificada.

 

3.3 Cancel·lacions

 

XPLORE GIRONA es reserva el dret de conservar l’import de la paga i senyal en els casos següents:

 • Si el Sol·licitant no abona l’import corresponent al saldo abans de l’esdeveniment mitjançant transferència bancària i posterior enviament del comprovant de pagament per correu electrònic, tot això sense previ avís a l’Organitzador.
 • Si el Sol·licitant cancel·la el joc amb una antelació inferior a 3 (tres) dies hàbils abans del joc, sense apel·lar a causes de força major, de conformitat amb el que contempla l’article 1105 del Codi Civil.

XPLORE GIRONA conservarà un 10% de l’import total i deixarà un 40% de l’import total a disposició del Sol·licitant perquè pugui fer-ho servir en un nou joc de pistes dins el termini d’un any a partir de la data de cancel·lació en els casos següents:

 • El Sol·licitant comunica la cancel·lació del joc en un termini superior o igual a 3 (tres) dies hàbils per una causa que no sigui de força major, de conformitat amb el que contempla l’article 1105 del Codi Civil.
 • El Sol·licitant cancel·la el mateix dia de l’esdeveniment per les raons meteorològiques i mediambientals següents: pluja, neu, forta contaminació.

XPLORE GIRONA conservarà un 10% de l’import total en els casos següents:

 • El Sol·licitant cancel·la apel·lant a causes de força major de conformitat amb el que contempla l’article 1105 del Codi Civil.

Cancel·lació per part de l’Organitzador

En cas de cancel·lació per part de l’Organitzador pel motiu que sigui, se li retornarà al Sol·licitant la quantitat íntegra que hagués abonat o podrà tornar a programar-se el joc. El Sol·licitant no podrà en cap cas demandar a l’Organitzador per danys i perjudicis.

 

Horaris i retards

És imperatiu respectar les hores de trobada indicades en els tiquets/correu electrònic de confirmació. En cas de retard, al participant se li podria negar l’accés al joc.

Es considerarà als participants absents si arriben més de 15 minuts després de l’hora acordada si el retard no es comunica amb antelació. En cas que es comuniqui el retard, es descomptarà el temps del temps previst pel joc. XPLORE GIRONA es reserva el dret d’anul·lar el joc si el temps de retard no és considerat acceptable per la seva part.

Reemborsaments

Tota prestació interrompuda, escurçada o no consumida i no comunicada no donarà lloc a cap mena de reemborsament.

Termini de retractació

D’acord amb les disposicions de l’Article L.121-20 del Codi de Consum, el comprador que compri un bé o una prestació de servei a distància d’un professional, disposa de fins a 7 dies francs per canviar d’idea sobre la seva compra, sense haver de justificar-ho o pagar una penalització (excepte si ha suposat algun cost). Per una altra banda, el dret de retractació no existeix en el cas de contractes per prestacions de serveis per allotjament, transport, restauració i oci, que es proporcionen en una data o en intervals específics. Per tant, les prestacions Xplore Girona no estan subjectes a aquest retard.

 

Open chat
1
Hola! Hello!
Hey!
Et puc ajudar? Te puedo ayudar? Can I help You?